Privacy Policy

 

บทนำ

ยินดีตอนรับสู่เว็บไซต์แพลตฟอร์ม CHATCONE ภายใต้การดำเนินการของ บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด ทาง CHATCONE มีความตระหนักอย่างยิ่งในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้เป็นไปตามมาตราฐานสากล เมื่อคุณได้เริ่มใช้บริการ เว็บไซต์ของเรา เราจึงได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่ออธิบายถึงประเภทของข้อมูล ที่เรารวบรวมเก็บและประมวลผล พร้อมให้สิทธิ์คุณในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้ เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายนโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล “GDPR (General Data Protection Regulation)” และ “PDPA (Personal Data Protection Act)” ว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล โดยคำนึงถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล ตั้งแต่ขั้นออกแบบ ทดลอง จนถึงตลอดกระบวนการที่ตามมา

 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลความเป็นส่วนตัว หมายถึง ข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะบันทึกอยู่ในรูปแบบข้อมูลเอกสาร หรือไม่ก็ตามซึ่งข้อมูลระบุความเป็นตัวตนของบุคคลมีความชัดเจนหรือสามารถระบุได้อย่างสมเหตุผลและตรงไปตรงมาโดยผู้ถือครอบครองข้อมูลหรือเมื่อร่วมกับข้อมูลอื่นโดยตรงและที่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ

1.1.1 ชื่อ*

1.1.2 นามสกุล*

1.1.3 อีเมล*

1.1.4 เบอร์โทรศัพท์

1.2 ข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสำหรับบุคคลและนิติบุคคล

1.2.1 ชื่อ* (บุคคลธรรมดา)

1.2.2 นามสกุล* (บุคคลธรรมดา)

1.2.3 เลขประจำตัวประชาชน* (บุคคลธรรมดา)

1.2.4 ชื่อบริษัท (นิติบุคคล)

1.2.5 ชื่อผู้ติดต่อ (นิติบุคคล)

1.2.6 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (นิติบุคคล)

1.2.7 ที่อยู่* (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)

1.2.8 เบอร์โทรศัพท์* (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)

1.2.9 อีเมล* (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)

1.3 ข้อมูลบัญชีทางการเงิน อาทิเช่น บัญชีธนาคารและรายละเอียดการชำระเงิน

1.4 ข้อมูลการทำธุรกรรมรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินจากคุณและรายละเอียดการสั่งซื้อที่คุณได้ซื้อบริการจากบริษัท

1.5 ข้อมูลที่เรารวบรวมโดยอัตโนมัติ

เมื่อใดก็ตามที่คุณโต้ตอบกับบริการของเรา เราได้รับและบันทึกข้อมูลในบันทึกเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยอัตโนมัติจากเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงแชทบอทที่คุณสร้างขึ้นโดยใช้บริการ ประวัติการสนทนาของคุณกับแชทบอท ที่อยู่ IP ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ การระบุอุปกรณ์ ข้อมูล “คุกกี้” ประเภทของเบราว์เซอร์และ/หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการของเรา และหน้าหรือคุณสมบัติที่คุณร้องขอ “คุกกี้” เป็นตัวระบุที่เราถ่ายโอนไปยังเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ ซึ่งช่วยให้เราจดจำเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ และบอกเราว่าหน้าและคุณสมบัติในบริการของเรามีการเยี่ยมชมอย่างไรและเมื่อใด และโดยจำนวนคน คุณอาจสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเพื่อป้องกันหรือจำกัดการยอมรับคุกกี้ของอุปกรณ์ แต่การทำเช่นนี้อาจทำให้คุณไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะบางอย่างของเราได้

 

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 ทาง CHATCONE จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่าน

2.2 เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการและการเข้าถึงแพลตฟอร์ม

2.3 เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านผ่านแพลตฟอร์ม

2.4 การชำระเงินค่าบริการที่ท่านชำระผ่านแพลตฟอร์ม

2.5 เพื่อตรวจสอบการทำธุรกรรมที่ทำบนแพลตฟอร์ม

2.6 เพื่อออกเอกสารต่างๆ อาทิ เช่น ใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับภาษี

2.7 เพื่อทำการส่งเอกสารต่างๆ อาทิ เช่น ใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับภาษี

2.8 เพื่อปรับปรุงรูปแบบหรือเนื้อหาของเว็บไซต์เเละปรับเปลี่ยนให้กับผู้ใช้

2.9 เพื่อทำการวิจัยภายในองกรณ์เกี่ยวกับข้อมูลและพฤติกรรมของผู้ใช้

2.10 เพื่อเสนอข้อมูลที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือที่ท่านร้องขอจากบริษัทรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริการ

2.11 เราได้จัดเก็บข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้กับเรา ในการลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งานต่างๆ ผ่านระบบของเรา ทั้งนี้ยังรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณสร้างไว้กับเพจ Facebook Messenger หรือ LINE Official Account ที่ใช้เพื่อสื่อสารกับแชทบอทที่คุณสร้างขึ้นโดยใช้ระบบของเรา

 

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 CHATCONE จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน ตลอดจนข้อมูลการใช้งานของท่านโดยไม่นำไปเปิดเผยแก่บุคคลที่สาม เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยเด็ดขาด

3.2 CHATCONE ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อ เข้าถึง อ่าน รักษา และเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่จำเป็นต่อการร้องขอเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่มีกฎหมายหรือคำสั่งศาลบังคับใช้

 

4. ความปลอดภัยของข้อมูล

4.1 การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่ต้องการเข้าใช้

4.2 บริษัทจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็น หรือตามกฎหมายหรือเท่าที่ มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเก็บข้อมูลนั้นไว้

4.3 มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก

4.4 ใช้ SSL เข้ารหัสแบบ 256 bit (ระบบล็อคเข้ารหัส) เมื่อประมวลผลข้อมูล

4.5 หากท่านเชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านถูกละเมิดโดย CHATCONE กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อป้องกันข้อมูลความเป็นส่วนตัว

วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คือ การปกป้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณ ที่เราเก็บไว้ในบันทึกของเราเป็นอย่างดีที่สุด แต่ถึงอย่างนั้นเราไม่อาจสามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ จากการเข้าหรือใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือจากความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ได้ตลอดเวลา

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราพยายามปรับปรุงบริการของเราอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเราอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เช่นกัน แต่เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโดยวางประกาศบน chatcone.com หรือโดยการส่งอีเมลถึงคุณ หรือด้วยวิธีอื่นๆ โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะไม่รับอีเมลแจ้งทางกฎหมายจากเรา หรือคุณไม่ได้ให้ที่อยู่อีเมลของคุณกับเรา ประกาศทางกฎหมายเหล่านั้นจะยังคงควบคุมการใช้บริการของคุณ และคุณยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านและ เข้าใจพวกเขา หากคุณใช้บริการหลังจากโพสต์การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัว แสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด การใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมในขณะนี้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับใช้ในเวลาที่ใช้ข้อมูลดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ทาง CHATCONE ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

Chatcone is a product of Clicknext
Copyright © ClickNext Co.,Ltd All right reserved. | Privacy Policy & Term of Service