• Tel : 02-217-7900
 • เวลาทำการ: 9.00 - 21.00น.

Terms of Service

 

บทนำ

ยินดีต้อนรับสู่ข้อกำหนดการใช้บริการของเว็บไซต์แพลตฟอร์ม CHATCONE ซึ่งประกอบด้วยเว็บไซต์หรือเว็บเพจต่างๆที่ดำเนินการภายใต้การดำเนินการของ บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด เราขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการกับเรา แต่ก่อนอื่นเรามีข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ ที่ผู้ใช้ควรต้องรับทราบ ยอมรับ และปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ท่านได้ใช้บริการของเรา

*การทำความเข้าใจข้อกำหนดเหล่านี้มีความสำคัญเนื่องจากการใช้บริการของเราแสดงว่าผู้ใช้ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

 

นิยาม

CHATCONE รวมหมายถึง www.chatcone.com, เรา, ผู้ให้บริการ, เว็บไซต์แพลตฟอร์ม, เว็บไซต์, โดเมน chatcone.com, ชื่อแบรนด์,  แบรนด์ซึ่งภายใต้การจดทะเบียนของ บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด

บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด รวมหมายถึง บริษัท , บริษัทฯ , บริษัทหลักซึ่งจดทะเบียนธุรกิจ , เว็บไซต์และเว็บเพจใดๆทั้งหมดของ “chatcone” ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินการของบริษัทฯ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมหมายถึง ข้อกำหนดใดๆทั้งหมดเกี่ยวกับการให้บริการที่ประกอบไปด้วย “ข้อตกลง” “แนวทางปฏิบัติ” “นโยบาย” และอื่นๆในทำนองเดียวกันที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ CHATCONE ซึ่งบังคับใช้ตลอดระยะเวลาที่ใช้งานบนเว็บไซต์ CHATCONE, ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ

ระบบ รวมหมายถึง ซอฟต์แวร์, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, ซอร์สโค้ด

บริการ รวมหมายถึง รวมบริการต่างๆเรียกของ CHATCONE ทั้งหมด , บริการทั้งหมดของ CHATCONE

ผู้ใช้ รวมหมายถึง ผู้ใช้ , คุณ , ท่าน , ลูกค้า , ผู้ครอบครองบัญชี ,ผู้ใช้บริการระบบหรือเว็บไซต์ภายใต้โดเมน chatcone.com

บัญชี รวมหมายถึง บัญชีหลัก , บัญชีลูก , บัญชีสำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานและจัดการส่วนต่างๆของการใช้งานระบบได้

 • บัญชีหลัก รวมหมายถึง บัญชี, บัญชีแรกเริ่มสำหรับ Login ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานระบบหรือบัญชีแรกเริ่มสร้าง Company แรกในระบบ, บัญชีที่จัดการรูปแบบการชำระเงินได้, บัญชีที่สามารถสร้างและจัดการบัญชีลูกได้
 • บัญชีลูก รวมหมายถึง บัญชีที่ถูกสร้างขึ้นโดยบัญชีหลัก , บัญชีที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานระบบโดยบัญชีหลัก , บัญชีที่ได้รับมอบอำนาจใดๆในการใช้งานจากบัญชีหลัก

Channel รวมหมายถึง สื่อช่องทางโซเชียลต่างๆที่เชื่อมต่อกับระบบเรา, LINE, FACEBOOK, FACEBOOK MESSENGER, WEB WEDGET

 

การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

การใช้งานเว็บไซต์ www.chatone.com ของท่าน ย่อมก่อให้เกิดความผูกพันและสัญญาตามกฎหมาย ตามที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆดังกล่าวทั้งหมดได้กำหนดไว้ หากท่านไม่ประสงค์ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ การใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ทั้งหมดของ chatcone โปรดหยุดการเข้าสู่เว็บไซต์  www.chatcone.com และอย่าใช้บริการออนไลน์ทั้งหมดที่ให้บริการอยู่ภายใต้เว็บไซต์ CHATCONE ทั้งนี้ หากท่านยังได้มีการเข้าใช้เว็บไซต์ต่อไปทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยินยอมรับข้อตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวทั้งหมดแล้ว

 

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการ

ทาง CHATCONE ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์ของ CHATCONE นี้ รวมทั้งที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์ CHATCONE ใดเว็บไซต์หนึ่งเป็นการเฉพาะด้วย ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องคอยตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆที่กำหนดอยู่ในเว็บไซต์ CHATCONE ใดเว็บไซต์หนึ่งเป็นการเฉพาะอย่างสม่ำเสมอ การใช้งานเว็บไซต์ CHATCONE ของท่านอย่างต่อเนื่องถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ถูกแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย

 

ข้อกำหนดด้านอายุ

ผู้ใช้ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป หรือ 13 ปีขึ้นไปโดยได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่รับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆก็ตามผ่านระบบของ CHATCONE ของบุตรหลานในบริการต่างๆ

 

ข้อกำหนดทางด้านบัญชีผู้ใช้

เมื่อผู้ใช้ได้ลงทะเบียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อรับบัญชีในการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องอย่างครบถ้วนและอัพเดทข้อมูลดังกล่าวในขณะที่ใช้บริการให้เป็นตามปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของชื่อบัญชีและรหัสผ่านที่ผู้ใช้กำหนดไว้กับทางระบบ ทั้งนี้เราขอให้ผู้ใช้สร้างรหัสผ่านที่มีความปลอดภัยสูงและเป็นการคาดเดาได้ยากสำหรับผู้อื่นหรือไม่ใช้ซ้ำกับบัญชีใดๆที่ผู้ใช้เคยใช้แล้วในเว็บไซต์อื่น ทั้งนี้ทาง CHATCONE จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายต่อเนื่องใดๆอันเนื่องมาจากรหัสผ่านที่ถูกขโมยหรือถูกแฮ็ก แม้ว่าผู้ใช้จะแจ้งให้เราทราบแล้วก็ตาม ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบสิ่งที่ผู้ใช้ดำเนินการโดยใช้บัญชีหลัก Login ผ่านระบบของ CHATCONE รวมถึงกิจกรรมใดๆก็ตามของบัญชีลูกที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้บัญชีหลักของผู้ใช้ด้วยเช่นกัน บัญชีแต่ละบัญชี(ทั้งบัญชีหลักและบัญชีลูก) ในการใช้บริการต่างๆ มีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะและเป็นของเจ้าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ผู้ใช้ไม่สามารถโอนหรือให้ยืมบัญชีของตนแก่บุคคลภายนอกใดๆ และบุคคลภายนอกใดๆ ไม่สามารถรับช่วงบัญชีจากผู้ใช้ได้ทางCHATCONEอาจมีการระงับหรือลบบัญชีของผู้ใช้ได้โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ หากCHATCONEเห็นว่าผู้ใช้กำลังละเมิดหรือได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฯใดๆ สิทธิที่จะใช้บริการของผู้ใช้จะสิ้นสุดลงเมื่อมีการลบบัญชีหรือถูกลบบัญชีของผู้ใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม บัญชีจะไม่สามารถกู้คืนมาได้แม้ว่าผู้ใช้จะลบบัญชีของตนโดยไม่ได้ตั้งใจก็ตาม ทางCHATCONEจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดโดยตรง โดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายต่อเนื่องใดๆ แม้ว่าผู้ใช้ได้ลงทะเบียนใช้บริการเรียบแล้ว ผู้ใช้สามารถลบบัญชีของตนเองได้เมื่อผู้ใช้ไม่มีความประสงค์ที่จะใช้บริการใดๆแล้ว ไม่ว่าในเวลาใดๆ ก็ตาม

 

ข้อกำหนดการใช้งาน

ผู้ใช้จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎเหล่านี้อย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่ใช้บริการฯของ CHATCONE

 • ไม่กระทำการใดๆอันมีลักษณะเป็นการดูหมิ่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 • ไม่กระทำการใดๆอันมีลักษณะก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสื่อมเสียใดๆ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 • ไม่กระทำการใดๆอันมีลักษณะหรือก่อความเสียหายต่อประเทศชาติ
 • ไม่กระทำการใดๆอันมีลักษณะ ซึ่งมีลักษณะเป็นการดูหมิ่นผู้อื่น บุคคลภายนอก กลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง
 • ไม่กระทำการใดๆอันมีลักษณะแก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิด ความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับข้อมูลหรือบุคคลอื่นภายนอก
 • ไม่ส่งข้อความ, โพสต์ หรือ กิจกรรมซึ่งเป็นสแปม(Spam)
 • ไม่ส่งข้อความ, โพสต์ หรือข้อมูลอันเป็นเท็จที่จะก่อให้เกิด ความเสียหายต่อบุคคลอื่นหรือต่อบริษัทฯ
 • ไม่ส่งข้อความ, โพสต์ ปลอมแปลง หรือ บิดเบือนข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งอาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิด
 • ไม่กระทำการใดๆอันมีลักษณะ ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย คำพิพากษา มติหรือคำสั่งศาล หรือมาตรการทางปกครองที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
 • ไม่กระทำการใดๆอันมีลักษณะใดๆซึ่งขัดต่อกฎหมาย
 • ไม่กระทำการใดๆอันมีลักษณะใดๆที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และประเทศ
 • ไม่กระทำการใดๆอันมีลักษณะที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร ชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว และสิทธิอื่นๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอกที่มีการมอบให้ตามกฎหมายหรือตามสัญญา
 • ไม่กระทำการใดๆอันมีลักษณะที่แสดงหรือส่งต่อซึ่งการแสดงออกที่มีลักษณะรุนแรงหรือเกี่ยวกับเพศ การแสดงออกที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติโดยเชื้อชาติ สัญชาติ ความเชื่อ เพศ สถานะทางสังคม ถิ่นกำเนิดครอบครัว และอื่นๆ การแสดงออกที่ชักชวนหรือส่งเสริมการฆ่าตัวตาย พฤติกรรมการทำร้ายตัวเองหรือการใช้ยาในทางที่ผิด หรือการแสดงออกที่ต่อต้านสังคมซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่ต่อต้านสังคมและทำให้บุคคลอื่นเกิดความไม่สบายใจ
 • ไม่กระทำการใดๆอันมีลักษณะที่มีลักษณะลามก อนาจาร หรือความรุนแรงทางเพศ
 • ไม่กระทำการใดๆอันมีลักษณะที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาหรือการเชื้อเชิญให้เข้ากลุ่มทางศาสนา
 • ไม่ส่งข้อความ, โพสต์ หรือหรือทำกิจกรรมที่มีลักษณะ ฉ้อโกง แอบแฝง ไม่โปร่งใส ที่ไม่ชอบธรรม นำมาซึ่งผลประโยชน์
 • ไม่กระทำการใดๆอันมีลักษณะที่มีลักษณะยุยง ส่งเสริม ปุกปั่น ยั่วยุ จูงใจ อันก่อให้เกิดความเสียหาย เดือนร้อน ต่อบุคคลและประเทศชาติ
 • ไม่ส่งข้อความ, โพสต์ หรือกิจกรรมที่เป็นการ ขู่เข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือมิชอบด้วยประการอื่นๆ นำมาซึ่งผู้อื่นเดือนร้อน
 • ไม่กระทำการใดๆอันมีลักษณะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของบัญชีของคุณหรือบุคคลอื่น (เช่น อนุญาตให้บุคคลอื่นลงชื่อเข้าใช้บริการในฐานะคุณ)
 • ไม่กระทำการใดๆอันมีลักษณะเป็นการละเมิดความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใด ๆ หรือถอดรหัสรหัสผ่านหรือรหัสเข้ารหัสความปลอดภัย
 • ไม่กระทำการใดๆอันมีลักษณะเป็นการคัดลอกหรือจัดเก็บส่วนสำคัญของเนื้อหาของระบบ
 • ไม่กระทำการใดๆอันมีลักษณะเป็นการถอดรหัส วิศวกรรมย้อนกลับ หรือพยายามรับซอร์สโค้ดหรือแนวคิดพื้นฐานหรือข้อมูลหรือเกี่ยวข้องกับบริการต่างของระบบ

 

ข้อกำหนดค่าธรรมเนียมแพคเกจ การชำระเงิน การยกเลิก

 • ในครั้งแรกของการสมัครสมาชิกผู้ใช้งาน(บัญชีหลัก)จำเป็นต้องสั่งซื้อแพคเกจเริ่มต้นตามการใช้งานจึงจะเข้าใช้งานระบบของ CHATCONE ได้ ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน ยกเลิก หรือคืนเงิน เมื่อผู้ใช้ได้ทำการสั่งซื้อแพคเกจเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 • ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อแพคเกจตามที่ต้องการได้ที่หน้าสั่งซื้อแพคเกจบนหน้าเว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อผ่านตามช่องทางต่างๆที่เป็นของ CHATCONE เท่านั้น อาทิเช่น Page Contact us , E-mail , เบอร์โทรศัพท์ ,LINE Official ID : @chatcone ตามที่เราได้ระบุแจ้งไว้เว็บไซต์ chatcone.com นี้ หากผู้ใช้ได้มีการติดต่อสั่งซื้อผ่านช่องทางอื่นๆที่นอกจากเหนือจากที่ประกาศไว้ใน Contact ของ CHATCONE ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆต่อผู้ใช้ที่หากเกิดขึ้น
 • บัญชีลูกที่ถูกสร้างโดยบัญชีหลักจะไม่สามารถสั่งซื้อแพคเกจเองได้จำเป็นต้องได้สิทธิ์ในการใช้งานต่างๆ ตามที่บัญชีหลักของคุณดูแลอยู่ได้จัดการมอบให้เท่านั้น
 • เมื่อบัญชีลูกถูกลบ ข้อมูลการใช้งานต่างๆ หรือ ข้อมูลส่วนตัว ของบัญชีลูกจะถูกลบทิ้งอย่างถาวรและไม่สามารถกู้กลับคืน ถอดถอน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินได้
 • หากบัญชีหลักของผู้ใช้ถูกลบ ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆก็ตาม จะมีผลกับ ข้อมูลการใช้งาน, ข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลการชำระเงิน, บัญชีลูก(ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บัญชีหลัก), ข้อมูลการใช้งานและข้อมูลส่วนตัวของบัญชีลูก(ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บัญชีหลัก), เครดิตคงเหลือ(ทั้งบัญชีหลักและบัญชีลูก) สิ่งเหล่านี้จะ ถูกลบอย่างถาวร ไม่สามารถนำกลับมา กู้คืน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินคืนได้ในทุกกรณีแม้ว่าผู้ใช้จะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม
  *ผู้ใช้ควรตระหนักถึงการลบบัญชีอย่างถี่ถ้วนด้วยตนเอง ก่อนที่จะมีการลบจริงอย่างถาวร และผู้ใช้จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวและความเสียหายที่หากเกิดขึ้นตามมา ทาง CHATCONE จะไม่มีหน้ารับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาในทุกกรณี
 • หากผู้ใช้มีการใช้เครดิตของ Channel ที่มีการเรียกเก็บค่าบริการการส่งข้อความออกของ Channel นั้นๆ ในการส่งออกข้อความของระบบไปแล้วเสร็จ หากมีเหตุหรือความผิดพลาดใดๆที่เกิดขึ้น ด้วยตัวของผู้ใช้เอง ทาง CHATCONE ขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเครดิตหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินคืนหรือรับผิดชอบต่อการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วนั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาแพคเกจ, หรือโปรโมชั่นที่จัดขึ้นในอนาคตโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการ แลก เปลี่ยน คืน หรือเทียบค่าราคาปัจจุบันต่อโปรโมชั่นในอนาคต ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน คืนถัวเฉลี่ยเพิ่มของบริการ ตามจำนวนใดๆที่โปรโมชั่นจัดขึ้นในทุกกรณี
 • แพคเกจที่ใช้บริการของบัญชีหลักและบัญชีลูก ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินคืนได้ในทุกกรณีและไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆได้
 • CHATCONE อาจมีการพิจารณายุติการสมัครสมาชิกหรือยกเลิกแพคเกจที่ใช้งานอยู่ของคุณได้ ด้วยเหตุผลใดๆซึ่งเราพิจารณาแล้วว่าเป็นการละเมิดต่อนโยบายการใช้บริการของเรา โดยไม่ชดใช้ แลก เปลี่ยนแปลง คืน เป็นเงินหรือรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบัญชีของคุณในทุกกรณี
 • คุณสามารถยกเลิกแพคเกจที่ใช้งานของบัญชีที่คุณมีสิทธิ์จัดการได้ทุกเมื่อ แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกลับคืนเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลง ขอคืน กลับเป็นเงินได้

 

ข้อกำหนดทางด้านความรับผิดชอบ

ตลอดเวลาที่ผู้ใช้ได้ใช้บริการฯของ CHATCONE ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องแบกรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อการใช้งานบัญชีของผู้ใช้เองและผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อผลต่อเนื่องใดๆที่ตามมาของการกระทำที่มาจากการใช้บริการฯของ CHATCONE แต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้มีหน้าต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบของCHATCONE อาทิเช่น ข้อความ ตัวอักษร ข้อมูล รูปภาพและวีดีโอใดๆที่ผู้ใช้ได้ป้อนเข้ามาในระบบของ CHATCONE ที่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายที่จะตามมา ผู้ใช้ต้องมั่นใจว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นการละเมิดต่อบุคคลหรือต่อลิขสิทธิ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือสร้างความเดือนร้อนให้แก่ผู้อื่น หรือขัดต่อข้อกฎหมาย ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือบริษัทฯ ถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ (ซึ่งรวมถึงค่าทนายความ) ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (ซึ่งรวมถึงกรณีที่มีบุคคลภายนอกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทฯ) อันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ในขณะที่ใช้บริการฯ ผู้ใช้จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ทันทีที่บริษัทฯ ร้องขอ บริษัทฯ อาจมีตรวจสอบรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูล ตัวอักษร รูปภาพ วีดีโอ หรือกิจกรรมต่างๆของผู้ใช้ และใช้มาตรการที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมได้ หากบริษัทฯ รับทราบว่าผู้ใช้รายหนึ่งรายใดกำลังใช้บริการฯ ในทางที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ หรือเป็นไปในทางมิชอบหรือขัดต่อกฎหมาย บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยที่บริษัทฯจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการแก้ไขหรือป้องกันการฝ่าฝืนดังกล่าวต่อผู้ใช้หรือบุคคลอื่นๆ

 

ข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์

CHATCONE อนุญาตให้ผู้ใช้ใช้ระบบซอฟต์แวร์ของCHATCONE ได้โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ โดยที่ทางบริษัทฯเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อันได้แก่ ซอฟท์แวร์, เนื้อหาต่างๆ, บทความ, รูปภาพ, วีดีโอ, Design, ซอร์สโค้ด หรือข้อมูลอิเลคทรอนิกส์อื่นๆ ผู้ใช้ต้องไม่คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ แก้ไข แจกจ่าย ขาย โอนต่อ หรือให้เช่าส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการหรือซอฟต์แวร์ของเรา หรือสร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง บนพื้นฐานของการบริการของเรา นอกจากนี้ผู้ใช้ต้องไม่ทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือพยายามแยกซอร์สโค้ดของเราออกมา เว้นแต่ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ผู้ใช้ทำเช่นนั้น

 

ข้อกำหนดทางด้านกฎหมายบังคับใช้

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์เหล่านี้จะ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย แห่งราชอาณาจักรไทย และข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้อำนาจในการ ตัดสินคดีของศาลไทย ท่านได้ตกลงว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างท่าน กับ CHATCONE อันเป็นผลมาจากการทำข้อตกลงนี้หรือการใช้เว็บไซต์ CHATCONE ของท่าน ซึ่งท่านได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดข้างต้นโดยตลอดแล้ว และท่านตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ

 

Chatcone is a product of Clicknext
Copyright © ClickNext Co.,Ltd All right reserved. | Privacy Policy & Term of Service