hamburger

Chatcone สร้างความเชื่อมั่น ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001

เมื่อช่วงต้นปี 2024 ที่ผ่านมา Chatcone ได้แสดงศักยภาพ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจชั้นนำของไทย จึงทำให้ Chatcone ผ่านการรองรับมาตรฐานระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ISO 27001 สิ่งนี้เผยให้เห็นว่าการบริการของเรามีระบบการจัดการข้อมูลที่ปลอดภัย สามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากภาคธุรกิจขนาดใหญ่ได้

security

โดยมาตรฐาน ISO 27001 คือแนวทางที่ช่วยปกป้องและจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมด้วยหลักการที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 

  • การปกป้องข้อมูลให้เข้าถึงได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น  
  • การปกป้องความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 
  • ความพร้อมในการใช้งานของระบบข้อมูล

 

ISO 27001_Chatcone

 

และเนื่องจาก Chatcone  คือ การบริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการทำงานร่วมกับลูกค้าหลากหลาย ตั้งแต่ภาคธุรกิจขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ส่งผลให้ความปลอดภัยทางด้านข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญ 

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบและการบริการให้สอดรับกับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดย ISO 27001 ที่เราได้รับจะช่วยให้ลูกค้าทุกท่านสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดการอย่างเหมาะสมและปลอดภัยมากที่สุดในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน

Related Articles